Правила прийому та адаптація

На сайті здійснюється електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти району батьками або особами, які їх замінюють, чи районним реєстратором (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.

Адміністратор електронної реєстрації дітей для прийому в заклади дошкільної освіти Індустріального району:
Дубодєлова Ірина Олексіївна, методист методичного центру освітніх технологій.
Адреса: м.Харків, вул. БІблика (ІІ П'ятирічки), 26, к.10
Контактний телефон: (057) 725-53-57
Графік прийому :
Вівторок: 09.00 - 12.00
П'ятниця: 13.00 - 15.30
Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в ЗДО м. Харкова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):
Про дитину:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.
Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
Адреса проживання.
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.
Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до районного реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється районним реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини.
Документи, які необхідні для зарахування дитини:
У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу ЗДО окрім Направлення у даний заклад дошкільної освіти, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):
Заява батьків або особи, яка їх замінює.
Довідка про результати обов'язкового медичного огляду (форма № 086-1/0).
Довідки профілактичних щеплень.
Свідоцтво про народження (копія).


До уваги батьків!

На підставі сатті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" дiтям, якi не отримали профiлактичних щеплень згiдно з календарем щеплень, вiдвiдування дитячих закладiв не дозволяється.
У разi якщо профiлактичнi щеплення дiтям проведено з порушенням установлених строкiв у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучнiй епiдемiчнiй ситуацiї за рiшенням консилiуму вiдповiдних лiкарiв вони можуть бути прийнятi до вiдповiдного дитячого закладу та вiдвiдувати його.

Відповідно до СПІЛЬНОГО ЛИСТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 від 29 вересня 2014 року "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення" дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.

Керівник закладу освіти зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати заклад освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 1053