ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

Зміст освітньої роботи в закладі дошкільної освіти відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

У 2018/2019 навчальному році колектив працює за програмами:

  • Комплексні освітні програми:

- «Впевнений старт», освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (заг. наук. ред. проф. Піроженко Т.О., авт.. колектив - Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Хартман О.Ю., Шевчук А.С.) - нова редакція, гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

- «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – Огнев`юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.) – нова редакція 2015 року.

  • Парціальні освітні програми:

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.);

- «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М.; за наук. ред. Рейпольської О.Д.;

- «Безмежний світ гри з LEGO», програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації /Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л. та інші, кер. проекту Рома О.Ю.;

- «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І.А., Демидова С.К.);

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку, (авт. Лохвицька Л.В.).

Педагогічний колектив ДНЗ № 150 впроваджує в практику роботи сучасні інноваційні технології. Формування особистості здійснюється на підставі цілісного підходу до організації навчально - виховного процесу, який передбачає органічне поєднання відповідних напрямів, форм, методів педагогічної роботи, належну організацію різних видів діяльності дітей, орієнтацію на інтереси й потреби дошкільників взагалі та кожного індивідуально.

В нашому закладі дошкільної освіти створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм:
  • навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням особистості кожної дитини;
  • постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових технологій в освітньо-виховний процес;
  • створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності;
  • ведеться робота з удосконалення і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів.
Кiлькiсть переглядiв: 869